Atualização do elastix 2.4 para 2.5

 

Logs do mudou abaixo

 

Installed:
kernel.x86_64 0:2.6.18-406.el5             kernel-devel.x86_64 0:2.6.18-406.el5             python-sqlalchemy0.6.noarch 0:0.6.9-0

Dependency Installed:
elastix-a2billing-callback_daemon.noarch 0:1.9.4-7     elastix-endpointconfig2.noarch 0:2.5.0-1     opus.x86_64 0:1.0.3-1.el5
php-PHPMailer.noarch 0:5.0.2-3.el5                     php-Smarty.noarch 0:2.6.27-1.el5             php-magpierss.noarch 0:0.72-3.el5
py-Asterisk.noarch 0:0.5.2-1                           python-cjson.x86_64 0:1.0.5-2.el5            python-crypto.x86_64 0:2.0.1-5.el5
python-daemon.noarch 0:1.5.2-3.el5                     python-eventlet.noarch 0:0.9.12-2.el5        python-greenlet.x86_64 0:0.3.1-2.el5
python-lockfile.noarch 0:0.8-3.el5                     python-paramiko.noarch 0:1.7.6-2             python-tempita.noarch 0:0.2-2.el5
pytz.noarch 0:2010h-1.el5

Updated:
aspell.x86_64 12:0.60.3-13                                               asterisk.x86_64 2009020507:11.17.1-1
asterisk-addons.x86_64 2009020507:11.17.1-1                              asterisk-devel.x86_64 2009020507:11.17.1-1
asterisk-perl.noarch 0:1.03-0                                            asterisk-sounds-es.x86_64 2009020507:11.17.1-1
asterisk-sounds-fr.x86_64 2009020507:11.17.1-1                           at.x86_64 0:3.1.8-84.el5_11.1
automake.noarch 0:1.9.6-3.el5                                            bash.x86_64 0:3.2-33.el5_11.4
binutils.x86_64 0:2.17.50.0.6-26.el5                                     centos-release.x86_64 10:5-11.el5.centos
centos-release-notes.x86_64 0:5.11-0                                     cpio.x86_64 0:2.6-26.el5
cpp.x86_64 0:4.1.2-55.el5                                                cups-libs.x86_64 1:1.3.7-32.el5_11
curl.x86_64 0:7.15.5-17.el5_9                                            cyrus-imapd.x86_64 0:2.3.7-16.el5_11
cyrus-imapd-perl.x86_64 0:2.3.7-16.el5_11                                cyrus-imapd-utils.x86_64 0:2.3.7-16.el5_11
dahdi.x86_64 0:2.10.0.1-3                                                dahdi-devel.x86_64 0:2.10.0.1-3
dbus.x86_64 0:1.1.2-21.el5                                               dbus-glib.x86_64 0:0.73-11.el5_9
dbus-libs.x86_64 0:1.1.2-21.el5                                          device-mapper.x86_64 0:1.02.67-2.el5_11.1
device-mapper-event.x86_64 0:1.02.67-2.el5_11.1                          device-mapper-multipath.x86_64 0:0.4.7-63.el5
dmidecode.x86_64 1:2.12-1.el5                                            e2fsprogs.x86_64 0:1.39-37.el5
e2fsprogs-devel.x86_64 0:1.39-37.el5                                     e2fsprogs-libs.x86_64 0:1.39-37.el5
e4fsprogs.x86_64 0:1.41.12-4.el5_10                                      elastix.noarch 0:2.5.0-1
elastix-a2billing.noarch 0:1.9.4-7                                       elastix-addons.noarch 0:2.5.0-1
elastix-agenda.noarch 0:2.5.0-1                                          elastix-callcenter.noarch 0:2.2.0-9
elastix-email_admin.noarch 0:2.5.0-1                                     elastix-extras.noarch 0:2.5.0-1
elastix-fax.noarch 0:2.5.0-1                                             elastix-firstboot.noarch 0:2.5.0-1
elastix-framework.noarch 0:2.5.0-2                                       elastix-im.noarch 0:2.5.0-1
elastix-my_extension.noarch 0:2.5.0-1                                    elastix-pbx.noarch 0:2.5.0-1
elastix-reports.noarch 0:2.5.0-1                                         elastix-security.noarch 0:2.5.0-1
elastix-system.noarch 0:2.5.0-1                                          elastix-vtigercrm.noarch 0:5.2.1-10
freePBX.noarch 0:2.11.0-19                                               freetype.x86_64 0:2.2.1-32.el5_9.1
gcc.x86_64 0:4.1.2-55.el5                                                gcc-c++.x86_64 0:4.1.2-55.el5
ghostscript.x86_64 0:8.70-15.el5_9.3                                     glibc.x86_64 0:2.5-123.el5_11.1
glibc-common.x86_64 0:2.5-123.el5_11.1                                   glibc-devel.x86_64 0:2.5-123.el5_11.1
glibc-headers.x86_64 0:2.5-123.el5_11.1                                  gnupg.x86_64 0:1.4.5-18.el5_10.1
gnutls.x86_64 0:1.4.1-16.el5_10                                          grub.x86_64 0:0.97-13.11.el5_10.1
httpd.x86_64 0:2.2.3-91.el5.centos                                       hwdata.noarch 0:0.213.30-1.el5
hylafax.x86_64 20150304:4.3.11-1rhel5                                    initscripts.x86_64 0:8.45.45-1.el5.centos
kernel-headers.x86_64 0:2.6.18-406.el5                                   kmod-dahdi.x86_64 0:2.10.0.1-3
kmod-rhino.x86_64 2:0.99.6-4.b4                                          kmod-wanpipe.x86_64 0:7.0.12-3
kpartx.x86_64 0:0.4.7-63.el5                                             krb5-libs.x86_64 0:1.6.1-80.el5_11
krb5-workstation.x86_64 0:1.6.1-80.el5_11                                lcdelastix.noarch 0:1.4.1-0
lcdproc.x86_64 1:0.5.6-1                                                 libXfont.x86_64 0:1.2.2-1.0.6.el5_11
libbdevid-python.x86_64 0:5.1.19.6-82.el5                                libgcc.x86_64 0:4.1.2-55.el5
libgcrypt.x86_64 0:1.4.4-7.el5_10                                        libjpeg.x86_64 0:6b-38
libopenr2.x86_64 0:1.3.3-1                                               libopenr2-devel.x86_64 0:1.3.3-1
libstdc++.x86_64 0:4.1.2-55.el5                                          libstdc++-devel.x86_64 0:4.1.2-55.el5
libtiff.x86_64 0:3.8.2-19.el5_10                                         libtiff-devel.x86_64 0:3.8.2-19.el5_10
libvolume_id.x86_64 0:095-14.32.el5                                      libxml2.x86_64 0:2.6.26-2.1.25.el5_11
libxml2-python.x86_64 0:2.6.26-2.1.25.el5_11                             lvm2.x86_64 0:2.02.88-13.el5
mailman.x86_64 3:2.1.9-8.el5_11                                          mkinitrd.x86_64 0:5.1.19.6-82.el5
mod_ssl.x86_64 1:2.2.3-91.el5.centos                                     module-init-tools.x86_64 0:3.3-0.pre3.1.63.el5
nash.x86_64 0:5.1.19.6-82.el5                                            net-snmp.x86_64 1:5.3.2.2-25.el5_11
net-snmp-libs.x86_64 1:5.3.2.2-25.el5_11                                 net-tools.x86_64 0:1.60-83.el5_10
nfs-utils.x86_64 1:1.0.9-71.el5_11                                       nspr.x86_64 0:4.10.8-1.el5_11
nss.x86_64 0:3.18.0-6.el5_11                                             ntp.x86_64 0:4.2.2p1-18.el5.centos
openldap.x86_64 0:2.3.43-28.el5_10                                       openssl.x86_64 0:0.9.8e-34.el5_11
pam.x86_64 0:0.99.6.2-14.el5_11                                          pcre.x86_64 0:6.6-9.el5
perl.x86_64 4:5.8.8-43.el5_11                                            perl-Mail-IMAPClient.noarch 0:3.33-1.el5
perl-suidperl.x86_64 4:5.8.8-43.el5_11                                   php.x86_64 0:5.1.6-45.el5_11
php-cli.x86_64 0:5.1.6-45.el5_11                                         php-common.x86_64 0:5.1.6-45.el5_11
php-devel.x86_64 0:5.1.6-45.el5_11                                       php-gd.x86_64 0:5.1.6-45.el5_11
php-imap.x86_64 0:5.1.6-45.el5_11                                        php-mbstring.x86_64 0:5.1.6-45.el5_11
php-mysql.x86_64 0:5.1.6-45.el5_11                                       php-pdo.x86_64 0:5.1.6-45.el5_11
php-soap.x86_64 0:5.1.6-45.el5_11                                        php-xml.x86_64 0:5.1.6-45.el5_11
policycoreutils.x86_64 0:1.33.12-14.13.el5                               popt.x86_64 0:1.10.2.3-36.el5_11
postfix.x86_64 2:2.3.3-7.el5                                             postgresql-libs.x86_64 0:8.1.23-10.el5_10
procmail.x86_64 0:3.22-17.1.2.el5_10                                     procps.x86_64 0:3.2.7-26.el5
rhino.x86_64 2:0.99.6-4.b4                                               rpm.x86_64 0:4.4.2.3-36.el5_11
rpm-libs.x86_64 0:4.4.2.3-36.el5_11                                      rpm-python.x86_64 0:4.4.2.3-36.el5_11
rsync.x86_64 0:3.0.6-6.el5_11                                            selinux-policy.noarch 0:2.4.6-351.el5
selinux-policy-targeted.noarch 0:2.4.6-351.el5                           shadow-utils.x86_64 2:4.0.17-23.el5
spamassassin.x86_64 0:3.3.1-4.el5                                        sqlite.x86_64 0:3.3.6-7
stunnel.x86_64 0:4.15-2.el5.2                                            sudo.x86_64 0:1.7.2p1-29.el5_10
system-config-network-tui.noarch 0:1.3.99.23-1.el5                       tzdata.x86_64 0:2015d-1.el5
udev.x86_64 0:095-14.32.el5                                              wanpipe-util.x86_64 0:7.0.12-3
xinetd.x86_64 2:2.3.14-20.el5_10                                         zlib.x86_64 0:1.2.3-7.el5
zlib-devel.x86_64 0:1.2.3-7.el5

Replaced:
python-sqlalchemy.noarch 0:0.3.11-2.el5

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *